Przez 2 najbliższe lata uczniowe PCKZiU będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych objętych programem kształcenia w firmach w Irlandii, Niemczech i Portugalii. Koordynator projektu - Mirosław Michalewski - w ostatnich dniach odbył wizyty przygotowawcze w Portugalii i Irlandii, w trakcie których doprecyzował wszystkie szczegóły pobytu uczniów.

IMG 4069 

Celem wizyty było ustalenie programu praktyk, wizytacja miejsc zakwaterowania i odbywania praktyk. Istotną kwestią poruszaną podczas tych spotkań były także aspekty związane z organizacją wyżywienia, transportu lokalnego czy organizacji programu kulturalnego.

- Wizyta okazała się być niezwykle istotnym elementem. Możliwość rozmowy „twarzą w twarz”, a nie tylko telefonicznej czy wymiany e-maili sprawiła, że udało się wyjaśnić wiele kwestii. Okazało się np., że nie wszędzie „mechanic” czy „mechatronic” znaczy to samo i planowane miejsca praktyk naszych uczniów nie pozwalały na pełną realizację zaplanowanego programu - podsumowuje oba spotkania Mirosław Michalewski. - Szczególnie ważna była wizyta w Irlandii, gdzie uczniowie będą zakwaterowani w domach rodzin goszczących.  Bezpośrednia rozmowa z właścicielami i możliwość weryfikacji warunków zakwaterowania dały nam gwarancję odpowiedniego standardu. Jest to istotne także dlatego, że jest to nasz pierwszy tego typu projekt - dodaje koordynator.

  

W najbliższych dniach koordynator projektu spotka się jeszcze z przedstawicielami 3 partnera w Niemczech. Uczniowie rozpoczęli już realizację zajęć językowych i innych przygotowujących do wyjazdów a pierwsza grupa uczniów wyjeżdża już na początku II semestru.

Projekt Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy realizowany jest ze środków w ramach programu Erasmus+.