8 grudnia w naszej szkole, w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbyła się konferencja: Umiejętności zawodowe nauczycieli i szanse na ich podniesienie. Spotkanie skierowane było do nauczycieli powiatu i nie tylko. 

W pierwszej części uczestnicy mieli okazję zapoznać się pięcioma projektami europejskimi, które od września realizowane są w szkole w ramach programu Erasmus+, które zaprezentował kordynator Mirosław Michalewski. Następnie Monika Hibner zaprezentowała "edukacyjnego" Facebook'a i platformę Quizizz,  a Ewelina Limanowska - metodę PBL. Obie panie narzędzia te poznały podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji. Ole Pasz - koordynator ze szkoły w czeskiej Karvinie zaprezentował z kolei projekt Learning BEAUTY. Byli z nami też przedstawiciele KOMAG-u - koordynatora projektu KA 2 VET pod nazwą 3DSPEC, w ktorym nasza szkoła jest partnerem.

Druga część miała charakter warsztatowy i poświęcona była następującym zagadnieniom: Pozyskiwanie środków unijnych na szkolenia zagraniczne nauczycieli – praktyczne wskazówki do formularza wniosku; Interaktywne formy sprawdzania wiedzy uczniów; Wprowadź życie do Twojej klasy!

Kilkunastu nauczycieli w uwagą wysłuchało informacji  o naszych projektach a na stępnie z dużym zaangażowaniem ucestniczyło w sejsach warsztatowych. 

Zapraszamy do Galerii zdjęć z tego wydarzenia.