W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas III do udział w praktykach w Portugalii, Irlandii oraz Niemczech w ramach projektu KA1 VET Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Erasmus+ w zakresie praktyk zagranicznych uczniów klas III zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zapoznanie się z warunkami rekrutacji.

8 elektryków, uczniów PCKZiU W Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu Erasmus+ „Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy” realizowanego w szkole miała okazję zdobywać doświadczenia zawodowe w Lipsku.

21 dni spędziła w Irlandii grupa 8 uczniów klasy III MT w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą: Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy. Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich odbywających w ramach programu nauczania miesięczną praktykę zawodową.