W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas III do udział w praktykach w Portugalii, Irlandii oraz Niemczech w ramach projektu KA1 VET Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy, które odbędą się w roku szkolnym 2017/2018.

Nadchodzący rok szkolny to II etap realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych. W związku z tym uczniów klas III zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zapoznanie się z warunkami i kryteriami rekrutacji.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas III do udział w praktykach w Portugalii, Irlandii oraz Niemczech w ramach projektu KA1 VET Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Erasmus+ w zakresie praktyk zagranicznych uczniów klas III zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zapoznanie się z warunkami rekrutacji.

12 czerwca w auli szkolnej odbyła się konferencja podsumowująca 2-letnią realizację projektu praktyk uczniowskich. Udział w niej wzięli wszyscy uczestnicy tegorocznych praktyk a także uczniowie klas I i II, którzy wezmą udział w kolejnej edycji projektu.