Z początkiem roku szkolnego w naszej szkole rozpoczął się kolejny projekt Erasmus+ pn. Praktyka w Europie - atutem na Śląsku. Jego głównym założeniem jest organizacja praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz job shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Koordynator projektu Mirosław Michalewski w ostatnich dniach odbył 2 wizyty przygotowawcze w instytucjach partnerskich celem doprecyzowania działań, oczekiwań i możliwości obu stron.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas III do udział w praktykach w Portugalii oraz Irlandii  w ramach projektu KA1 VET "Praktyka w Europie - atutem na Śląsku", które odbędą się w roku szkolnym 2018/2019.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas III do udział w praktykach w Portugalii, Irlandii oraz Niemczech w ramach projektu KA1 VET Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy, które odbędą się w roku szkolnym 2017/2018.

Nadchodzący rok szkolny to II etap realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych. W związku z tym uczniów klas III zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz zapoznanie się z warunkami i kryteriami rekrutacji.

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów klas III do udział w praktykach w Portugalii, Irlandii oraz Niemczech w ramach projektu KA1 VET Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy.